Giới thiệu

Phần mềm quản lý chợ cung cấp giải pháp tổng thể, hỗ trợ Ban quản lý điều hành các hoạt động của chợ. Phần mềm không chỉ đơn thuần hỗ trợ tác nghiệp cho việc quản lý các tiểu thương tại chợ mà còn giải quyết được nhiều khó khăn cho Ban quản lý trong công việc như: Quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm và tra soát số liệu, giám sát công việc, giám sát các nguồn thu của chợ.

Phần mềm quản lý chợ hỗ trợ các cấp quản lý trong việc tổng hợp, thống kê số liệu một cách xuyên suốt. Thông qua phần mềm giúp giảm được thời gian tính toán, tìm kiếm dữ liệu, giảm được sai sót khi nhập liệu, dễ dàng thống kê dữ liệu, và quan trọng hơn phần mềm sẽ giúp minh bạch hoá số liệu, báo cáo.

Hiệu quả đầu tư

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Cung cấp công cụ để hỗ trợ Ban quản lý trong việc quản lý, giám sát và điều hành công việc và xử lý các vấn đề được kịp thời.

KHẢ NĂNG BẢO MẬT

Bảo đảm tính an toàn, bảo mật cao.

THÔNG TIN MINH BẠCH

Hỗ trợ thống kê, báo cáo các nguồn thu của chợ một cách mình bạch.

HIỆU QUẢ KINH TẾ

Giảm thiểu chi phí cho toàn bộ hệ thống bao gồm chi phí về thời gian, nhân sự và giấy tờ.

Quy Trình triển khai

Đăng ký dịch vụ
Khảo sát quy trình
Khởi tạo tài khoản
Hướng dẫn và bàn giao
Hỗ trợ và CSKH

KHÁCH HÀNG ĐÃ TRIỂN KHAI

Liên hệ tư vấn